Digest

1.Russian doctors have received more than 5 thousand patients in a multidisciplinary field hospital in Turkey: https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862783325.html

2. Rostec has created a high-strength glue for use in space: https://nauka.tass.ru/nauka/17413989

3. Schoolchildren and students from 15 countries take part in the Olympiad on financial security: https://edu.gov.ru/press/6777/iii-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-finansovoy-bezopasnosti-obedinit-shkolnikov-i-studentov-iz-15-stran/

4. Russian teachers from Orenburg University visited Africa: https://pobedarf.ru/2023/03/30/rossijskie-pedagogi-sezdili-v-afriku/

5. The Bakhrushinsky Museum will show an exhibition in honor of Yuri Grigorovich in Paris: https://www.gctm.ru/2023/03/28/bahrushinskij-teatralnyj-muzej-pokazhet-parizhu-bolshoj-balet-yuriya-grigorovicha/